Isten(ek) Balin I.

„Ezer templom szigete”,  az „Istenek Szigete” – így is emlegetik Balit. Nem csoda, ha az istenek otthonnak tekintik a Föld olyan pontjait, ahol az emberek minden nap virágfelajánlásokkal, szertartásokkal, rituálékkal, ceremóniákkal, alkotásokkal, tánccal köszöntik őket.  Az istenek kegyeltjeinek szívügye, hogy a szigeten otthonosan érezhessék magukat a transzcendens világ létezői is.

A balinéz hinduizmus tanítása szerint az Univerzumot a megfoghatatlan Egyetlen Isten teremtőereje hatja át, aki a világmindenség alkotójaként egységet formál az alkotásával. Ez a láthatatlan erő képes manifesztálódni, az Egy Isten különféle formákban jelenik meg, melyekhez egyedi karakterek társulnak. Isten “házait”, a templomokat nem csak az Egynek, hanem valamely egyedi megnyilvánulásának, egyes isteneknek is állítanak.

hazi-templomA balinéz hindu templomok egészen másképp néznek ki, mint például az Isten keresztény házai. A „pura” – ahogy Balin hívják a templomot – nyitott tetejű, és építészeti szempontból szigorúan meghatározott szabályok szerint van kialakítva. Balin mindennek megvan a helye az univerzális rend analógiáját követve, melyet nem ember teremtett. A balinéz hinduk szerint az embereknek az isten alkotta rendet kell követnie ahhoz, hogy harmóniába kerüljenek egymással és a környezetükkel.

Nézzük például a falvakat, melyek a látszat ellenére korántsem csak épületek és templomok összezsúfolt gyűjteménye. A falu olyan, mint az ember, vannak testrészei.  A falu „feje” (eleje) a legmagasabb vagy hegy felé néző pontja a falunak, míg a falu „lába” (vége) a lefelé lejtő vagy tenger felé mutató terület. A kettő közötti középső részen a mindennapi élet zajlik. E 3 résznek megfelelően 3 templom is található. A falu szívében, a központban van a Pura Desa (falutemplom), amely Brahma-nak, a Teremtő Istennek, a főistennek van ajánlva. A védikus tanok egyes értelmezései szerint Brahma maga alkotta meg magát elméjének erejével az ősvízből kiemelkedő aranytojásból. Ő teremtette az őselemeket, a Földet, bolygókat, és a  lelkeket is ő látja el testtel. A születés misztériuma, a sorsok felfűzése a mindent átható világtörvény (Dharma) szövetére  szintén Brahma privilégiuma. A legkorábbi ábrázolásokon lótuszvirágon ülve, négy fejjel látható, melyek a 4 világtáj felé fordulnak. Négy kezében különféle szimbolikus tárgyakat tart.

garuda-vishnuAz északi, hegy felé mutató falurészben van Wisnu temploma, a Pura Puseh. Wisnu a Megtartó, aki a világ fennmaradását, magát az életet szolgálja. Balin előszeretettel ábrázolják úgy, amint Garudán, a hatalmas madár és ember-szerű lényen nyargal. A Napistenek közül ő a legfelsőbb, ugyanakkor a víz az eleme, amelyen járni is képes. Wisnuról úgy tartják, hogy legalább kilencszer inkarnálódott, mindig valami jó ügy érdekében. Többek között Rama és Krisna is az ő földi inkarnációja  volt, és állítólag Buddha volt az utolsó földi alakja. Ugyanakkor az indus nép zöme a 9. (utolsó) inkarnációt még csak ezutánra várja.

psychedelictribe.com

psychedelictribe.com

A falu déli részén van a temető, ahol ideiglenesen elhelyezik a halottakat, míg el nem égetik őket. Itt található a Pura Dalem, a falu harmadik fő temploma, amely Síva a Pusztító és Üdvözítő számára ajánlanak a falusiak. (A hármas felosztás tehát a falu elrendezésében úgy is megjelenik, mint a Megszületés, az Élet, és a Halál ciklusainak szimbolikus színterei.) Elsőre drámaian hangzik, hogy Síva, a halál ura képes a mindent átható világháló bontására, de Síva nem rombol ok nélkül. Amikor eljön a vége egy korszaknak, Síva megteszi, hogy felszámolja azt, utat nyit az új kezdetnek. Ő adja a transzformációhoz szükséges erőt, ezért is a Tűz az eleme. Nem csak rombol, de meg is újít, így kettős természetű. A démonok ura önuralommal is rendelkezik, az alantas vágyaktól a bennünk rejlő tudati felemelkedés útján az isteni minőséggel való azonosulás lehetőségét is katalizálja. Talán a tantra jógában lehet könnyen megérteni Síva mágiáját, amint az ösztönös szexuális energia a jógán és a psziché átalakító erején keresztül lényünk isteni minőségének megtapasztalásává emelkedhet.

A Trimurti (az isten hármas egysége) tehát az egyetlen megfoghatatlan Istennek a kifejeződése. Isten mindenben benne van, élőben és élettelenben egyaránt. Ennek a megfoghatatlan és kifejezhetetlen, fizikai karakterrel nem jellemezhető egyetlen Istennek (Balin Sang Hyang Widhi Wasa) állítják az oltárok tetején látható üres trónt – hisz ő az üresség maga, melyből az Univerzum ered.

?

Az isteni minőségek nem csak férfi, de női formában is megjelennek, hisz mindennek a másik pólusú megfelelője is létezik. Balin a legfőbb nőnemű istenek először is a Trimurti női oldalai, azaz Brahma, Visnu és Síva párjai.

saraswati

Brahma felesége Saraswati, a könyvek, tudományok, művészetek istennője, aki hangszereken játszik, hattyún lovagol. Neki köszönhető a nyelv kialakulása. Négy kezében lótuszt/gyöngyfűzért, víztartót, lantot és irattekercset tart. Szanszkrit nyelven a Sara a dolgokban rejlő esszenciát, Swa a Self-et jelenti. Saras magában rejti ugyanakkor az áramlást és növekedést, míg a Wati azt jelenti, nő. Egy gyönyörű nő, aki ismerője a magában rejlő esszenciának, akiben a tudás áramlik, mint a folyó – Brahma, az Univerzum teremtője őt választotta hitvesül.

lakhsmiVisnu felesége (saktija), Laksmi, a szeretet, bőség, az anyagi, szellemi és spirituális értelemben vett termékenység, a szerencse és a megtestesült szépség istennője. Visnu hűséges társaként, Krisna vagy Ráma feleségeként ő is többször visszatért már emberi testben. Általában két elefánt között, lótuszvirágban ülve vagy állva ábrázolják a szépség és fiatalság gyönyörű istennőjét, aki a Tejóceán kiköpülése során született másodszorra is újjá a habokból, miután a sötét erők elrabolták Visnu mellől.

A Trimurti harmadik női képviselője, Síva felesége, a férjéhez hasonlóan szintén kettős természetű. Szelíd természetében ő az odaadó, gondoskodó Parvati, akinek fő fókuszában férje szolgálata áll. Síva kérésére a Hegy Leánya még azt is vállalta, hogy megmenti a világot, és olyan erőkkel is szembeszáll, amelyekkel a férfioldal nem bír el. Ezzel azonban maga is  hatalmas erejű istennővé vált, mely harcos természetében a félelmetes Durga vagy Káli alakjában az univerzális női energia pusztító oldalát jeleníti meg. A destruktív női erő tipikusan balinéz változata Rangda, a veszedelmes boszorkány. Ő a démonok királynője a balinéz tradíció szerint. Hálistennek az oroszlánszerű Barong, a gonosz boszorkány legfőbb ellenfele is megteremtődött, aki a jó oldalt képviseli, és megvédi, kivezeti a lelkeket a bajból. A Barong tánc elmaradhatatlan része a Galungannak – az egyik legfőbb balinéz ünnepnek – ahol Rangda és Barong megütközik. Rangda megpróbálja démoni erejével megbabonázni és romlásba vinni a táncosokat, de Barong természetesen mindent elkövet, hogy ez ne sikerüljön. Soha véget nem érő küzdelmük a világot működtető erők drámai harcát szimbolizálja, melyben a sötét és a fény (félelem, destrukció és a szeretet ) erői csapnak össze.

barong-and-rangda

Reklámok
Kategória: Amit Bali tanít, Lélek | Címke: , , , , , , , , , , | 1 hozzászólás

Delfinek és kagylók

Volt egyszer, hol nem volt, de alig 75 éve lett egy városka Észak-Balin, Lovinának hívják. Turistacsalogató céllal mesterségesen alkották, de érdemére legyen mondva, itt delfinárium helyett a szabadban, vadon élő delfineket lehet látni reggelente a tengerre bocsátott csónakokból, néha még a partról is.

Lovina-Beach dolphin

Az óceán hullámaiban vidáman ugráló delfinek látványa még azokra is erős érzelmi hatással lehet, aki az állatoktól nem szokott megérintődni (van ilyen ember egyáltalán?). Sokan éreznek különös vonzódást a delfinekhez, sokan úgy érzik, hogy szeretnének velük úszni, ölelgetni őket, puszikat kapni tőlük, és ezért a nagy szeretet érzés miatt el is mennek a delfináriumba. Épp erre a szeretetre alapoznak a delfináriumok tulajdonosai! A delfinekről az a hír járja, hogy az ember barátai, valóban olyan a pofijuk is, mintha mindig mosolyognának jókedvükben. Alapvetően így is van – egészen addig boldogok, míg be nem cserkészik őket, megfosztják őket a szabadságuktól és delfináriumok főszereplőivé válnak. Az élményekre éhes turista abban a hiszemben szeretgeti a delfineket, hogy az a delfineknek is jó. Pedig az kizárólag azoknak jó, akik ebből élnek – márpedig azok nem a delfinek.

DEPIRF-00041731-001A parton ülve próbáltam meglesni a delfineket, aznap nem láttam őket, így csak elképzeltem, hogy valahol ott úszkálnak, ugrándoznak nem messze tőlem. Majd abba gondoltam bele, milyen lehet az, amikor jönnek a delfinvadászok, és ezeket a szabad, boldog lényeket üldözőbe veszik, fogságba ejtik (csakis durva módon mehet végbe, hisz a delfin valószínűleg küzd ez ellen.) Majd elkezdődik az idomítás, sok munkát fektetnek bele, hogy a delfin azt csinálja, amit a “tulajdonos” szeretne. Dühöt éreztem. Tényleg ezt akarjuk mi emberek, akik szeretik a delfineket, csak épp nem túl okosan? Szenvednie kell a delfinnek azért, hogy szerethessük őket közelről? Vajon mit mondana egy delfin, ha értenénk őt? Talán valami ilyesmit: „Emberek, barátaink, ha minket, delfineket szeretnétek látni, kérjük ne menjetek delfináriumokba soha többé! Ha igazán szerettek minket, akkor gyertek ki a nyílt tengerre, megérzünk benneteket és megmutatkozunk nektek. Mi csak szabadon tudunk és szeretünk élni – a fogságba belepusztulunk!”

Lovina jó választás delfinnézésre, igaz, puszilgatni nem lehet őket –  de képzeljük el, milyen lenne, ha mindenféle lények velünk is azt tennék, amit sok ember a delfinekkel szeretne? Vajon miért vagyunk abban biztosak, hogy ez a fogva tartott, erre idomított delfineknek jó?kincsk

Szeretem az olyan helyeket, amelyeket fel lehet fedezni. Szeretem a meglepetést, amikor kincsre bukkanok. Bali, de mondhatom, az egész világ tele van felfedezésre váró kincsekkel! Sőt, mi magunk is belső világunk rejtett kincseinek őrzői vagyunk, melyek arra várnak, hogy felfedezzük őket. Ez jutott eszembe, amikor egy festőművész barátunk elvezetett minket egy helyre, ahová magunktól sosem tértünk volna be Lovina zajos főutcáján.Bejárat

Talán nem túlzás azt mondani, világszenzációnak is beillene ez a több millió kagylóval borított birodalom, melynek bejárata a környezetbe úgy beleolvad (a képen nem a főbejárat látható, címet kérhettek), hogy majdnem észrevehetetlen. Egy holland úriember szövevényes és intenzív fantáziájából született valósággá ez az alkotás, mely egyben szállás is, tehát ki lehet bérelni az apartmanokat.

kagylóajtókagylóágyEngem mélyen megérintett ez a varázslat, hihetetlen erős és különleges energiája van ennyi csodálatos kagylónak. A kagylókban amúgy is olyan pszichikus energia van, melyre a legtöbb ember ösztönösen ráérez, hisz ki nem sétált még elmélyült figyelemmel a tavak, tengerek partján, ahol szép kagylókra vadászott? A tengerparton andalgó embert szinte hívja a kagyló, hogy hajoljon le hozzá, vegye a kezébe, nézegesse, csodálkozzon, gyönyörködjön bennük. A kagylók mesélnek nekünk. A kagylógyűjtés vagy a szép kövek gyűjtése a vízpartokon –  megmagyarázhatatlanul romantikus, nosztalgikus, egyben inspiráló érzés is. Emlékek merülhetnek fel közben, közelebb kerülünk a belső világunkhoz a kagylókon keresztül.

boticelli VenusHa belegondolunk, akkor a kagylók a Teremtő igen különleges alkotásai. Boticelli is Vénusz, a szépség és szerelem istennőjének a születését a kagylóból kikelve ábrázolja. A kagylóhéj védi a belül érzékeny és finom lényt, aki nem csak a külső hatásoktól védheti magát páncéllal, de bizonyos kagylófajták még a belülre került szennyeződésektől, sérülések hatásaitól is képesek magukat elhatárolni, védeni. A kagyló befogadja az idegen anyagot, a szennyeződést, majd addig von köré meszes rétegeket, míg végül féldrágakővé, gyönggyé nemesíti a hajdani szennyeződést. Csodás transzformációs folyamatát példázza annak, ahogy valami alacsonyrendű, közönséges dologból egy minőségileg magasabb fokozatú, értékes, nemes anyag válik.

pearl in the shell

Carol Brook fotó

A kagylóhéjba zárt gyöngyképző folyamat az alkímia valódi példáját mutatja  A belső transzformáció során a külső, látható felszín mögött elvonult magányában egy magasabb rendű lénnyé válhat valaki. Szepes Mária kifejezésével élve: emberólomból emberarannyá transzformálódik az ember, miközben láthatatlan lényének igazgyöngyét formálja valósággá. A kagyló magában hordja Vénuszt, a szépséget, a kikristályosodott esszenciát, a legbelsőbb értéket, amit egy ember akkor képes magában leginkább megérlelni és felfedezni, ha elfordítja tekintetét a külső világtól, és magába mélyed. Ez a belső transzformációs út saját alkímiai folyamatunk. Belülre került sérülésünk, „szennyeződésünk” a gyöngyképződés magvaként működhet, mely már nem betegítően  hat, hanem értékké válik, esszenciává, bölcsességgé alakul. Ehhez a transzformációhoz elengedhetetlen a magány, a befelé fordulás, az egyedül levés. A kagyló az öngyógyítás szimbóluma is.

066ITS~1.JPG smallNem véletlen az sem, hogy a keresztény El Camino zarándoklat útjelzője is a fésűkagyló lett. A kagyló egyrészt jelöli a vándorokat, akik belső úton járnak, és az utat is jelzi, mely a „szent helyhez” vezet. Balin olyan „továbbképzésen” veszek részt, ahol egyfolytában azt tanulom, hogy minden látható dolog mögött a láthatatlan mélység is ott rejtőzik, a látható világ szimbólumok sokasága. A szimbólumok a külső és belső világ összekötői, analógiás rendszerük alapján életünk elemei felismerhetővé válnak, megértésük mélyebb értelmet ad életünknek, ezért önmagunk megismeréséhez a minket körbevevő szimbólumok felismerése nagy segítség – hisz a szimbólum a lélek nyelve.

Nincs semmiféle érdekem, hogy reklámozzam ezt a helyet, de nézzétek meg ezt a csodás kagylópalotát, ha valaha Lovinán jártok, és hallgassatok bele a kagylók meséjébe. Talán még személyes üzenetet is kaphattok tőlük…

kagylóágy 2kagylóágy 3kagylófürdőszobaelefántkagylókagyló wcszobabelsőkagylónappalikagylókonyha

 

Kategória: Amit Bali tanít, Helyek, Lélek | Címke: , , , , , , , , | 5 hozzászólás

Gyökerek, kötődés – elengedés

Az elmúlt két hónapban Magyarország állt a fókuszomban, mivel 6 hétig otthon, Magyarországon voltam. Épp ezért most nem Baliról írok, hanem a belső felismeréseimről, melyek az otthon töltött idő hatására születtek bennem. Általában nincs előre meghatározott témám, mindig az élet adagolja, hogy épp miről kellene írnom. Októberben lesz 3 éve annak, hogy útnak indultam, bejegyzéseim ennek az útnak a felismeréseiből születnek. Mostanra világos lett, hogy Bali sokkal több nekem, mint egy trópusi sziget, ahol kikötöttem egy ideje és második otthonommá vált. Bali az életem összetett szimbóluma lett, a lelkem útjának egy örömteli szakaszát képviseli, és számtalan tanítást kapok ettől a külső és belső úttól, mely értelmet ad a napjaimnak. Az életemet úgy élem, ahogyan azelőtt csak szerettem volna, de nem tudtam, mert az erőim és időm nagy részét az anyagi világ, a pénz előteremtése kötötte le, még ha szerettem is a munkámat.  Annak a részemnek adok most kiteljesedési lehetőséget, amelyre korábbi életem nem adott. Kiváltságos helyzet? Sokan irigyelnek a szerencsémért Bali miatt. Pedig ez nem szerencse, hanem egy nagy döntés volt: lelkem útjáért  cserébe a teljes vagyonomat ajánlottam fel.

A sziget megismerése belső világomat gazdagítja, megmutatja az életem legfontosabb értékeit. Bali számomra olyan, mint egy speciális elvonulóhely. Az Esszenciához kerülök közelebb, mely lényem alapjait meghatározza. Az már biztos, hogy az Esszencia nem a szakmáim, abban csak megmutatkozhat. Nem a szerepeim, nem a testem vagy a tulajdonomban lévő tárgyak. Ám az emberek és az emberfeletti, akikkel lelkem gyökérfonalain keresztül összetartozást érzek, nagyobb jelentőséggel bírnak, mióta távol vagyok, mint valaha – ez az összetartozás érzés már az Esszenciám része.

root knot

Úgy érzem, a gyökérfonalaim, a kötődéseim adtak biztonságot ahhoz, hogy az ismeretlenbe vethettem magam. Szükségem van a kötődésre ahhoz, hogy távolra tudjak menni. Ha nem lennének erős gyökereim és kötődéseim, üresnek érezném az életem, bármerre is mennék. Akikkel biztonsággal, erős gyökérrel kapcsolódom, azok a fizikai jelenlét hiányában nem csak az én láthatatlan forrásaim, de én is forrás vagyok számukra. Mentális-érzelmi lenyomatokat hagyunk egymásban, melyek akkor is erőt sugároznak, ha nem vagyunk együtt. Akik között szeretet van, azok el tudják fizikailag engedni egymást, mert nem félnek attól, hogy ha nem lesznek fizikailag jelen a másik életében, akkor elveszítik egymást. A lélekgyökerek energiát közvetítenek az egymással kapcsolódó lelkek között fizikai kapcsolódás nélkül is. Az anyagi test gyökerei a lélek asztrális, éteri világába nyúlnak bele. Szeretett emberek, élőlények, olyan muníciót adnak az életemhez, melyből lelkem táplálkozhat, akkor is, ha fizikailag nincsenek velem, mert az energiafonalak az éteren át, időn túl közvetítik a szeretetet. A szeretetteljes kapcsolódásaimat tartom életem legfőbb kincseinek, lelkem védelmének. Nem tudom, más hogy van ezzel, de én nem tudnék a Teremtőhöz kapcsolódni földi emberek nélkül, akikkel szeretetet éltem, élek meg. Az én vallásom neve a Szeretet.  Gyökereim egyben a lombom is, mellyel a “magasabb” világhoz kapcsolódom.

gyökerek és lombok

Valójában mostanra értettem meg teljesen, hogy a szereteten alapuló kötődés nem az egy helyben maradást jelenti, a jó kötődés nem köt meg, nem okoz függést. Nem úgy kötődünk gyökereinkkel, mint a fák. A jó kötődés éppen fordítva működik: távolra is elenged, szabadságot ad, megengedi a változást, ha annak kell történnie. Lélekgyökereink rugalmasak, és a kötődéseink minősége és mennyisége is változik életünk során, mert a kötődés jó esetben magában hordozza az elengedést is. Ettől különbözik a kötéstől, ami meg akar tartani magának. Nem tarthatunk meg semmit és senkit, aminek teste van. A kérdés csak az, hogy mikor jön el az egyes dolgok, emberek elengedésének ideje ahhoz, hogy személyes utunkon továbbhaladhassunk vagy továbbengedhessük azt, akinek mennie kell. Ám nem minden elengedés jelenti a kötődés megszűnését és a végső búcsút A hazatérésnek, a visszatalálásnak is meglehet az értelme, ideje. Én vissza fogok térni… amikor eljön az ideje, és ezt tőlem jobban tudja az, aki eddig is vezérelte az utamat.

Magyarországi néhány hetem intenzíven rávilágított arra, hogy az otthon nem a házat jelenti, hanem azt, ahol a szívem van, ahová a lelkem húz. De mi van akkor, ha a szív és lélek helyrajzilag többfelé is vonzást érez? Hol legyen a test, amiből csak egy van? A testnek hol a helye, ha a szívét akarja az ember követni, mely több irányba kötődik?

útkereszteződés -Lyssack_Gennadiy

Sokáig próbáltam megfogalmazni a magamnak adott választ. Sokszor felmerült ez a kérdés az  életemben.

Személyes utunkat eldönthetjük ésszel is meg szívvel is. Vannak olyan kiváltságos állapotok, amikor a szívünk és racionalitásunk egyfelé mutat – ekkor nincs kérdés. De ha az értelem és szív kettő vagy többfelé húz, akkor nehéz helyzetbe kerülünk. Ilyenkor én nem döntök egy darabig. Talán jobb úgy mondani: jobb, ha nem a döntésre koncentrálok. Amit a legjobbnak érzek ilyenkor: utat biztosítok, csatornává válok, hogy rajtam keresztül egy tőlem hatalmasabb, bölcsebb erő meg tudjon nyilvánulni, aminek a vezetését el fogom fogadni, bárhová is vezet. Így kerültem Balira, az útmutatás miatt.

Vannak, lehetnek olyan láthatatlan kötődéseink, belső hívásaink, amelyek nem csak fizikai élőlényekhez, testtel rendelkező dolgokhoz húznak, hanem más régiókba – például egy belülről jövő hivatás, életfeladat irányába terelhetik sorsunkat, amelyet az eszünkkel, tudatunkkal nem látunk, nem tudunk még felfogni, csak később döbbenünk rá az értelmére annak, amit belül már korábban érzünk.

pillangó

Vannak az elménk számára nem nyilvánvaló lelki irányok, melyek maguk felé hívnak akkor is, ha ezért olyan dolgokat, embereket kell elengednünk, amik-akik szintén nagyon fontosak, akikhez mélyen kötődünk. Eszmék és ideák, a hit, a személyes belső út hívása néha azt kívánhatja, hogy el merjük/tudjuk engedni azokat, akik a szívünk szeretetforrásai és kiterjesszük a megismerést egy még nagyobb körre. A biztonságos szeretet épp azt teszi lehetővé, hogy kimozduljunk a megszokott biztonsági zónánkból és kezdjük feszegetni a felfedezésre váró világ határait, tovább induljunk a bizonytalan felé, amerre személyes utunk vezet.  A gyermek is akkor mer és tud bizalommal telve eltávolodni a szülőtől, belső biztonságot érezni, és akkor tudja a világon keresztül önmagát felfedezni, ha megélte a biztonságos kapcsolódás felszabadító minőségét, mely  láthatatlan köldökzsinórként működik a növekvő távolság ellenére is. A biztonsággal kötődő ember tudja, hogy a fizikai távolság növekedése nem egyenesen arányos a lelki távolság növekedésével… sőt! Elveszíteni csak azt lehet, ami soha nem volt enyém, s ami hozzám tartozik, az elveszíthetetlen, mert befogadtam és részemmé válhatott. Köszönöm családom, szeretteim, barátaim, kedvesek az összes ölelést és szeretetenergiát, mellyel feltankolhattam! Mindenki gazdagított, akitől akár egy szívből jövő mosolyt is kaptam. Ezek a nagy kincseim, amiket magammal tudok hozni anélkül, hogy lemérnék és elvennék a vámon, mikor átlépem a határt. Még nem tudom, mikor és hogy, de vissza fogok térni fizikailag is. Addig meg küldöm az üzeneteket, innen a másik világból. 😉

photo (3)

Kategória: Lélek, Magyarország | Címke: , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

„Szent Víz” és Rituális Tisztítófürdők

Milliárd évekkel ezelőtt, mielőtt élet jelent meg a Földön, csak a Víz, Levegő, Tűz volt a társasága. Földünk felszíne 71 százalékban Víz. Ha azt kérik tőled, hunyd be a szemed, és képzeld magad egy olyan természetes helyre, ahová leginkább vágysz … talán te is tengerhez, tóhoz, víz közelébe vagy éppen vízbe képzeled magad.

Talán te is érezted már a lebegést, amikor a sós tengervíz a felszínen tart, elengedheted magad anélkül, hogy elsüllyednél…

… megélhető, hogy Víz vagyunk. Vérünk, könnyünk, verítékünk sós, ahogyan a tenger is. Magzatvizünk, melyben anyáink hasában lebegtünk, ugyanolyan ph-értékkel bírt, mint a tenger.  A természetes vizekkel olyan ősi a kapcsolatunk, hogy ha tudatában sem vagyunk, akkor is érezzük a vonzódást, hiszen ez volt a legelső közegünk, melybe testünk érkezett, a biztonságunk, ahonnan jövünk. Nem véletlen, hogy az emberek többségének megnyugvást hoz természetes víz közelében lenni. Egyértelmű a kapcsolat a víz és a lelki energiák között. Így az sem véletlen, hogy a víz  a vallási ceremóniák alapvető eszköze is, mely a lélek tisztulását és felszabadulását segíti. Gondolj csak a sírásra, mely kimossa belőled a fájdalmas, nehéz érzéseket, amikor belső nyomás hatására érzéseid  könnyek formájában törnek utat maguknak. Akinek nehéz a sírás, sokszor az érzelmi elengedés, megkönnyebbülés, gyógyulás is.

eldobott kő

Mióta Balin élek – mint szinte minden területe az életemnek, mely valódi természetemmel függ össze – a vízhez való viszonyom is alakult, mélyült.  Magyarországon főleg csapvíz, ásványvíz, balatoni fürdő vagy eső formájában érintkeztem vízzel.  Sokszor bámultam a Dunát, és ha sikerült a természetbe belevetni magam, csak akkor találkoztam egyéb természetes vizekkel. A folyékony víz az élet egyik legkülönlegesebb létezőjének tűnik számomra. A patakcsobogás, a tenger közelsége még mindig megszokhatatlanul újszerű érzés, a természetes, tiszta víz intenzíven hat rám.

tenger

A víz sokféleképpen fejtheti ki jótékony hatását testre, lélekre.  Egy egyszerű fürdő, zuhany során is érezhető, hogy nem csak a test tisztul, de valahogy belül is tisztulunk. Mintha másfajta szennyeződés is távozni tudna, nem csak a látható, érzékelhető fizikai kosz. Mivel a harmónia eléréséhez elég lenne csak a Természet modelljét követni és ahhoz kapcsolódva, általa tanulni, így a Víz arra is tanít, hogy ahogy a fizikai testünknek szüksége van a tisztulásra, úgy az érzelmeink, lelkünk világának, az energiatestünknek is.  De mivel az érzelmi-mentális szennyeződések nem a fizikai látószervünkkel látható dolgok, így nehezebb tudatában lenni szennyezettségünknek, sok ember ezzel nem törődik. Ha belegondolunk, akkor rájöhetünk, hogy a látható szemét is a tudati szennyezettségnek a jele, hisz még nagyon sok embernek nincs tudatában, hogy megóvja a természetet saját szemetétől. 26. szemetes tengerpart

A balinézek kollektív gondolkodásmódjában benne van a törekvés a belső világ és az elme tisztítására (de szemét sajnos itt is van). Az itteni emberek gyakorta vesznek rituális tisztítófürdőt, és a Víz olyan szempontból is természetes része az életüknek, mint a spirituális tisztulás eszköze és a negatív, zavaró energiák semlegesítője. A rituális tisztítófürdőt úgy hívják: Melukat.

I Gusti Putu Fotója

I Gusti Putu Fotója

A spirituális tisztítófürdőre főleg az ünnep előtti napok a legalkalmasabbak, de nem kizárólag. A tenger közelében lakó helyiek vasárnap reggelenként tömegesen vonulnak ki a tengerhez megtisztulni. Aki távolabb lakik a tengertől, az megfürödhet a „Szent Forrásokban” , két folyó/patak találkozásánál vagy vízesésben. Ezek mind szent helyeknek, így szent víznek  számítanak, melyek rituális fürdésre alkalmasak. A papok által megszentelt víz például, melyet a szertartásokon használnak, nem csak a papi áldás miatt szent, hanem amiatt is, hogy a víz csak tiszta vizű, természetes forrásból  származhat. Általában virágot is áztatnak a vízben, mielőtt megáldják azt.szentelt víz

De mi is az, amit a szent vízben való fürdés spirituális tisztító hatása alatt értsünk?

A balinéz tisztító ceremóniák filozófiai háttere természetesen a hindu vallásból ered. A hindu tanítások a pszichés szennyeződéseket klésáknak hívják.  Ezek azok a  hatások, amelyek megakadályozzák a tisztánlátást, az emberi tudat felszabadulását, és amelyek benne tartanak minket a szenvedés örök körforgásában. A legfőbb klésa a Tudatlanság. Mint a fatörzsből az ágak, úgy nőnek ki a további klésák belőle. A Tudatlanság nem az IQ-teszten való alacsony teljesítményt jelenti, vagy a rossz osztályzatot az iskolában. A tudatlanság valójában az, hogy nem vagyunk tisztában az Univerzum természetével, és az elménk alkotta világban bolyongunk. A Valódi Tudás, az Igazság felismerése megszüntetné a többi klésát (szennyeződést) is.  Az Univerzum Törvényei és Tanításai megismerhetőek, ehhez a „Bölcsek”  tanításait és útmutatásait érdemes figyelmünk fókuszába helyeznünk és követnünk azokat.

tisztító fürdő 2

A Szent-Forrásban vett rituális tisztító fürdő ma már az én életembe is beépült.  Egy zubogó forrás alá állni jóval több, mélyebb, mágikusabb élmény, mint egy „egyszerű fürdő a patakban”. Nem kell hindunak  vagy vallásosnak lenni ahhoz, hogy a Teremtőt megérezzük a kristálytiszta vízben. A Föld belsejéből előtörő forrásvíz, a tiszta vizű patakok, vízesések, tavak, a tengerek ősi energiájával kapcsolódni sejtszintű élmény. A hétköznapi látásmódunk finomításával, a belső csend állapotában elménket képesek vagyunk rányitni a Víz szakrális minőségére (például a fürdő előtti meditációval… vagy anélkül, akinek megy), belső világunk jelenvaló, érzékelhető szentségével kapcsolódhatunk a víz közvetítésével.

Ebben semmi túlzás vagy hókuszpókusz nincs. Tudati hozzáállásunk sokat számít a csodák megélésében, de ez nem azt jelenti, hogy el kell varázsolnunk magunkat valami irreális, rózsaszínű ködbe… sőt! Annyi kell a csoda megéléséhez, hogy tényleg azt lássuk és érezzük, ami a Valóság, és ne valami mást. A valóság a bennünk rejlő valósággal van harmóniában. A valóságos tiszta vizű forrás és a bennünk lévő Tiszta Forrás összekapcsolódása a víz által – egy valóságos, hiteles csoda, gyógyító élmény. A valódi változás, a tisztulás, a gyógyulás a láthatatlan világból indul.  A mélységünkkel kapcsolatot teremtő élmények során egy valódi világba kerülünk, a gondolatoknak ott teremtő ereje van. A tiszta víz természetes hatása és energiája segíti saját elménk pszichikus törekvését, mely a tisztulást, rendeződést, elengedést, megújulást, saját belső tisztaságunkat vágyja. Van-e ettől „spirituálisabb”, valósabb élményforrás, mint a Tiszta Víz? …. .. .. Ó igen… a Termő Föld… az Átalakító-Melegítő Tűz… az Éltető Levegő …

Tiszta Forrás

Kategória: Amit Bali tanít, Ünnepek, szertartások, Lélek | Címke: , , , , , | 2 hozzászólás

Érdemes tudni, ha Balira jössz

Általában nem a praktikus információkról szoktam írni Balival kapcsolatban, azokról kitűnő útikönyveket és netes forrásokat találhattok. Egy rövid kivonatot írtam azokról a lelkemet megérintő jelenségekről, amit szép sorban megtapasztaltam, amikor először jöttem a szigetre, de eltartott egy darabig, mire tudatában lettem, valójában mi is történik körülöttem ebben a különleges világban.

Vannak emberek, akik az utazásuk során azt várják el és azt értékelik, amihez hozzászoktak otthon és megszokott világnézetükbe próbálják beilleszteni az új világot. Ez problémát okozhat, hisz Bali szokatlan. Akik ide látogatva idejüket a tengerparti hotelek és turistavilág szférájában töltik és nem nyitottak a kulturális-spirituális világra is, vagy a helyiek mindennapi életére – azoknak nagyon ügyesen kell manőverezni, hogy lelki nyugalmukat megőrizzék, mert egy eltérő világ megtapasztalásának sokkja fenyegethet. wc outside Többször hallottam már olyan turistákról, akik elmenekültek a szigetről, annyira felkavarta és zavarta őket a természet közelsége és a természetesség, a kulturális különbségek, ami csak a „nem tudás, nem értés” miatt tűnhet néhány embernek kényelmetlenül idegennek. 🙂 A képen látható kültéri lehetőséget csak viccből tettem fel, ez azért nem gyakori, viszont szép átmenet a vadonbeli bokor-típusú és civilizált toalett között. Az anyagi valóság különbségein túl azonban a spirituális és pszichikus világ különbségeit is érzékelni, tapasztalni fogja az idelátogató. A materialista vagy ateista szemléletű embernek ez a világ túl spirituális, túl titokzatos, túl intenzív lehet, vagy tévesen elmaradottnak tekintheti az itteni embereket például sajátos világnézetük vagy eltérő gondolkodásuk miatt. Épp ezért jó tudni előre néhány dolgot Bali sajátos világáról.

vizisárkány

Fő érdeklődési területem Bali pszichikus, láthatatlan világának megismerése a helyi kultúrán, spirituális hagyományokon, művészeten keresztül, így ebben az írásban főleg azokat az alapvető elemeket foglaltam össze, amelyek  ismerete megkönnyíti a “balinéz lélekvilág” megértését, ha egyáltalán lehet ilyen általánosító fogalmat mondani. Természetesen itt sem egyformák az emberek.  Ez az írás alapszinten ad betekintést Bali  spirituális szféráiba azoknak, akik erre kíváncsiak. Az alábbi elemek főleg a tradíciót jobban őrző falvakban, városokban érzékelhetők, a turistaparadicsomokban kevésbé:

temlomi ima1. Vallás. Ez alapvetően meghatározza a helyiek életét, gondolkodását és világnézetét. Érdemes erről annyit tudni, hogy a Bali lakóinak 93 százaléka a balinéz hinduizmus híve, ami eltér minden más vallástól, ez csak egyedül itt található. A balinéz-hindu vallás alapvetően abban tér el a hindutól, hogy olyan hazai sajátos elemekkel ötvöződött, mint az ősök tisztelete és a természethit (animizmus). Az újjászületést úgy értelmezik, hogy az ősök visszaszületnek a Földre, akik többnyire a saját családjukba térnek vissza. Az animizmus a természetközeli népek elemi hite, miszerint az élő és élettelen dolgoknak egyaránt lelket, spirituális erőt tulajdonítanak. Például egy istenszobor nem csak az adott isten ábrázolása, de valódi spirituális erővel bíró lény.szobormágia

A világnak nem csak a látható, de a láthatatlan aspektusai is egyformán fontosak (itt erről). Mivel sokféle istent imádnak a helyiek, így tévesen azt hiheti a turista, hogy Balin többistenhit van. Ez nem így van. A balinézek úgy hiszik, hogy a legfelsőbb isten ereje áthatja az Univerzumot és egységet formál az alkotásával.  Egyes isteneknek,  akik a legfelsőbb isten manifesztációi, speciális kozmikus erejük van és a teremtett világ különféle minőségeit képviselik.                      Exif_JPEG_PICTURE

2. Hármasság. A nyugati világban általában dualitásban gondolkodunk. Van a Jó és Rossz, a Fekete és Fehér, a Pozitív és Negatív , a dolgok pedig e két végpont között helyezkednek el. A nyugati szemlélet szerint a Jó, a Világos, a Pozitív elfogadható. Ennek ellentéte üldözendő, kiirtandó, jogosulatlan a létezésre.  A balinéz gondolkodás egy kicsit eltér ettől. Itt is léteznek az ellentétek, ám ugyanolyan jelentősége van egy harmadik nézőpontnak: a Középnek. A balanszra törekvés alapvetően meghatározza az emberek mindennapi életét, tudatosan törekszenek az erők egyensúlyára. Tehát a Sötét nem kevésbé jogosult a létezésre, mint a Világos. Mindkét oldalt tiszteletben tartják, virágáldozatokat, ceremóniákat mutatnak be a két oldal számára. Az Egy Isten is 3 féle módon nyilvánul meg: Alkot (Brahma),  Fenntart (Vishnu), és Rombol, Átalakít (Shiva). A további istenek ezekből származtathatók, és ezek az erők keverednek az emberek természetében is.offering in shrine

3. Virágfelajánlások (offering, canang sari, Banten, stb.) A virágokkal díszített földre, oltárra, egyéb helyekre elhelyezett kis kosárkákat mindenhol lehet látni Balin. Az virágfelajánlásoknak a legnagyobb jelentősége abban rejlik, hogy jó kapcsolatot tartsanak fenn a láthatatlan erőkkel, melyek az emberekkel együtt élnek és melyek őrzik az élet forrásait. Az offering elsősorban ajándék. Az istenségek megajándékozásával a balinézek hálájukat és köszönetüket fejezik ki a föld termőképességéért és mindenért, amely lehetővé teszi a földi életet. A démonoknak való felajánlásokkal megelőzik, hogy azok az Univerzum harmóniáját megzavarják. Vannak offeringek, melyeket a halottak lelkeinek  ajánlanak fel, hogy segítsék haláluk  utáni útjukat és bőséget kérjenek tőlük.mystic

4. Természetfölötti hatalom működésének tudata. A mindennapi életben összefolynak az anyagi világ és a természetfölötti világ határai, utóbbi is a mindennapi élet része. Ugyanakkor erről egy turista csak keveset fog hallani, főleg nem olyan dolgokról, amelyekről maguk a balinézek sem beszélnek szívesen. Például a fekete mágiáról sosem fogunk hallani egy helyitől, mert nem szabad beszélni róla. Ugyanakkor rejtélyes betegségek, balesetek, hirtelen halál esetén sok esetben ezt tekintik kiváltó oknak. Az elme tisztán tartását épp ezért nagyon fontosnak tartják a helyiek, hisz a saját pszichikus erő tisztán tartása eredendő védelem az ártó, láthatatlan energetikai hatásokkal szemben. Például a helyiek óvakodnak a rossz cselekedetektől, elméjük energiáját rítusok gyakorlása által tisztítják, törekednek saját védettségükre.  Hitük szerint negatív energiákat kibocsátó embernek nem szabad Balin sokáig tartózkodnia, mert magához vonzza a sötét energiákat, melyek folyamatosan körülöttünk vannak és arra várnak, hogy fogadó közegre találjanak. Ilyenkor  felerősíthetik az ember negatív érzéseit, gondolatait, és még  betegségeket is bevonzhatnak. Még az eltitkolt érzések is képesek testi tünetekben előtörni, ha másképp nem megy. Ugyanakkor a jó szándékú, tiszta szívű embereknek könnyű például gyógyulni, harmonikus tudati szintekhez kapcsolódhatnak a spirituális fejlődés útján, hisz magasabb frekvenciák éppúgy elérhetőek, mint az alacsonyabbak.holy water

5. Szent Víz. A víznek alapvető szerepe van a balinéz gondolkodásban, mely jóval túlmutat annak életfenntartó mindennapos használatán. A víz áramlása és folyása az életenergia áramlással is összefügg, a csobogók nem csak esztétikai okok miatt találhatók meg a lakóhelyek közelében. A természetes forrásokból eredő víznek viszont már mágikus erőt tulajdonítanak, ezek Szent Vizek, amelyek spirituális tisztító hatással rendelkeznek. A papok szenteltvize mindig tiszta vizű forrásból származik. Forrásban, vízesésben fürödni nem csak tisztító és gyógyító hatású, hanem megvéd a gonosz erőktől is. Gyakran folyamodnak tisztító fürdőszertartásokhoz(melukat ceremony), amely a lélek tisztulását segíti, megszabadíthat negatív érzésektől, karmikus terhektől. Általában ezeket a ceremóniákat papok végzik, de a pozitív hatás ceremónia nélkül is tapasztalható (próbáljátok ki a szent vizek hatását,  ha már erre jártok!)Agung 3

6. Agung Vulkán – Ez a balinézek Szent Hegye, a Legfelsőbb Isten lakóhelye… de egyben maga az istenszimbólum is. Ennek a mai napig aktív vulkánnak a csúcsa Bali legmagasabb pontja (3031 méter). Utoljára 1963-64 között tört ki, közel 2000 ember halálát okozva (Shiva energia). /Azóta, hogy ezt a bejegyzést írtam, újra kitört az Agung, 2017 novemberében./ A balinéz anyatemplom, a Besakih is erre a hegyre épült és a kitöréssel együttjáró lávafolyam csak néhány méterre kerülte el a templomot – ezzel is bizonyítva annak természetfölötti erejét.Agung2

7. Tájékozódási irányok – Balin kétfajta tájékozódási mód van és az égtájak alatt nem biztos, hogy ugyanazt értjük, mint ők. Az egyik a geológiai, mely alatt az iránytű tájolási pontjaival megegyező tájékozódás a mérvadó. A másik a spirituális tájékozódási irány. Minden, ami az Agung -hegy felé mutat (a felfelé mutató irányt is beleszámítva) – az „kaja”, észak. Minden, ami az Agung vulkánnal ellentétes irányba mutat ( a lefelé mutató irány is), az kevésbé szent és a tenger felé mutat – azaz „kelod”, dél. A második nagyra tartott irány,  ahonnan a Nap felkel  (amit szintén az Isten manifesztációjának tekintenek) – „kangin” azaz kelet, az ellentétes irány pedig „kauh”, azaz nyugat. A balinéz falvak kialakítása ez utóbbi, a spirituális tájékozódási irányok elvén alapul:  A fő templomok a falu északi (kaja) végében találhatók, míg a temetők a déli (kelod) oldalon. Ezek ismeretében tudhatjuk ha eltévedünk a neveket és házszámokat nélkülöző utcalabirintusban, hogy a tenger felé vagy a hegy felé haladunk. A családi közösségekben és udvarkialakításban szintén meghatározó a tájolás, ennek komplex szabályrendszere van.upacara

8. Életút rítusok – A balinéz hinduk spirituális energiakészletének növelését és a folyamatos megtisztulást és spirituális védelmet az egyéni életút során különleges szertartások is biztosítják. A rítusok a születéssel kezdődnek és a halállal fejeződnek be. Összesen 13 speciális életszakaszhoz kapcsolódó rítus van egy ember életében. A személyes rítusoknak az elmulasztása nagy bajnak számítana. (Akit ezek részletesebben érdekelnek, ajánlom figyelmébe a Sekala&Niskala c. könyvet – Fred B. Eiseman). Balin bárhová megyünk, mindig be kell kalkulálni, hogy egy upacara (szertartás) keresztezi utunkat, ilyenkor nincs más megoldás, mint várni…. türelmesen. Az időfogalom egyébként is eltérő, a balinézek mentalitása általában nyugodt, kiegyensúlyozott, nem rohannak, nem kapkodnak. (Bali-time)nyepi ceremoni

9. Templomi ceremóniák. Ezzel nagyon sokszor találkozhatunk a templomok szigetén. Ha a balinéz tradíciókból szeretne valaki ízelítőt kapni, akkor az utazás időpontját nem lehet elrontani, templomi ceremóniákkal biztosan találkozunk. Például Telihold és Újhold idején bizonyos templomokban ceremóniát tekinthetünk meg a nap során, ha jól értesültek vagyunk és tisztelettel állunk az eseményhez, betartjuk a szabályokat. Minden templomnak van saját ünnepe is (az Odalan), amit a templom megszentelésének évfordulója idején tartanak, legrövidebb formájában is 1-3 napig, de akár két héten keresztül is tarthat. Mivel sok templom van, így sok ünnepet lehet látni, ilyenkor a szertartásokon túl gamelán zene, táncok, drámák, komédiák és árny-színház előadások kísérhetik az ünnepet.

upacara

 Idegeneknek is meg lehet látogatni a templomi eseményeket, ha betartják a következő szabályokat:

  • szarongot kell viselni (férfinak és nőnek egyaránt), amit egy pánttal (sash) kell megkötni
  • imádkozó emberek előtt tilos elvonulni
  • villanóvakuval tilos fényképezni
  • nem szabad magasabban ülni, mint a pap vagy az offeringek
  • menstruációs ciklus alatt nők ne lépjenek a templomba (ilyenkor a nőket tisztátalannak tartják, és a vérhez rossz természetű szellemlények kapcsolódhatnak, akik vérrel táplálkoznak.)

heads

10. A fej szentsége. A hindu kozmológia szerint a makrokozmosz éppúgy, mint a mikrokozmosz strukturálisan 3 szintre tagozódik: Isten és mennyei világ; a középső világ az ember lakóhelye, az alsó világ az alacsonyrendű lényeké. Az embernél ugyanez a fej, test és a talp. A lélek helye e hit szerint a fejben van, ezért a fej szent. A gondolatok tisztán tartása a lélek jólléte miatt fontos. Idegeneknek a helyi gyermekek buksiját simogatni nem szokás, tiszteletlenségnek számít.kisfiúcska

Balin az emberek az Univerzummal való harmóniára törekednek, még megtapasztalható a valódi élménye annak, hogy a többség harmóniában van a természettel, egymással, Istennel. Ha Balit mélyebben megismerjük, akkor a sziget sokkal többet tud adni attól, mint amennyit a természeti szépsége, egzotikus mássága, és egyéb turisztikai vonzereje miatt kaphatunk. Azt is megmutatja, hogy a béke elérhető és fenntartható a folyamatos önmagunkon végzett “munka” útján.  Amire fókuszálunk, abba az irányba alakul a világunk és mindig a saját választásunk, hogy az életünkben milyen energiához kapcsolódunk, gondolataink által milyen energiákat éltetünk. Az elménk és környezetünk energiájának folyamatos tisztításával az Univerzum más frekvenciájára hangolódhatunk, egy jobb világot teremthetünk, ha sokan így teszünk.

Kategória: Amit Bali tanít | Címke: , , , , , , | 1 hozzászólás

Sekala – Niskala avagy a Valódi Világ

Egyszer volt, hol nem volt, volt olyan idő, amikor még nekünk, magyaroknak is voltak mindennapos szertartásaink, rítusaink, hagyományaink. Abban az időben saját személyes természetmegfigyelésekből, ősapáink történeteiből és  hátrahagyott bölcsességéből, a természetfölötti világ tapasztalásából táplálkozott a korabeli lélek. Elődeink lélekgyökerei áthatoltak az idő fonalából szőtt háló közein és mítoszokon, mágikus szertartásokon, ünnepi hagyományokon keresztül lelkierőt pumpáltak az utódok mindennapi életébe. Ősapáink-ősanyáink eleven, mindennapos és közvetlen kapcsolatban álltak a természettel,  egymással, a hagyományokon és rítusokon keresztül közvetetten még későbbi utódaikkal is. Valódi közösséget alkottak és teremtettek. Régmúltból eredő mitikus történetek jártak szájról-szájra, a hallgatóság pedig gombolygatta a történetek fonalait, hogy a korhoz illő köntösöket szőjenek belőle később. Amikor a gyerekek apákká, anyákká váltak, ők is meséltek, átadták a fonalat és tudásukat saját gyerekeiknek, közösen végezték az ősöktől tanult szertartásokat, a hagyományokon keresztül személyes kapcsolatot ápoltak Nappal-Holddal-Földdel-Éggel. Tisztelték a Természeti Hatalmakat és erőket, megszemélyesítették őket. A hajdani emberek tudták, hogy minden földi létező és minden láthatatlan létező (pl. ősök lelkei és egyéb entitások) eleven energiahordozók. Tudták, hogy ami belül van, az kívül is, és ami kívül van, az belül is. A külső és belső világ összekapcsolásából szimbólumok alakultak ki, amik azt üzenik, hogy minden, ami látszik a világban, az magában hordoz egy mélyebb értelmet. A szimbólumok hidak a Kint és Bent, Lent és Fent között, annak mutatói, hogy az anyagi világon túl létezik egy valóságos és működő pszichikus világ. A szimbólumok a materiális világ és a lélek közötti hidak. cremation offerings

A Sekala-Niskala filozófia, a balinéz életfelfogás egyik alapja éppen erről szól, a materiális világ és az emberi psziché egymáshoz való viszonyát tükrözi. Ha a helyi embereket meg akarjuk érteni, akkor itt még elsősorban a kultúrájukat, hagyományaikat, mítoszaikat, hitüket kell megismerni, mert ezen alapul gondolkodásuk és életvitelük jelentős része.

Ránk, magyarokra is igaz lehetne ez a mondat, hisz nekünk is van csodás ősi hagyatékunk, a Nap gyermekei vagyunk, természeti hitünk egységes volt hajdanán. De vajon táplálkozik-e ősapáink tudásából a mai kultúránk… és egyébként megalapozza-e az életvitelünket őseink hagyatéka? Mik a hagyományaink, mítoszaink, hitünk, amelyek részei mindennapi életünknek, amelyek lelki vezetőként szolgálnának magunk megismeréséhez is? Erősen gondolkodom… mi alapján lehetne meghatározni azt, hogy nekünk mik a kollektív lelki alapjaink, amihez a jelenben is kapcsolódunk? Vajon hányan vannak az országban, akik ismerik a csodás történeteinket, akik magukban őrzik még az ősök meséit, akik természeti hitüket meghatározónak tartják a mindennapokban? Vajon hányan vannak még, akik napi szertartásokat végeznek az archaikus emlékeket őrző lélek iránymutatásai szerint, hagyományokat ápolnak, melyek a lélek gyökereit táplálják? Balin ezek még a mindennapi élethez hozzátartoznak, a gyökértelenség számukra ismeretlen fogalom. Az erős, valós gyökerek akkor is megtartják a közösség tagjait,  ha a körülmények nehezítettek. gyökér

Harmadik éve élek egy olyan világban, ahol naponta tapasztalom, milyen meghatározó jelentősége van az ősöktől érkező szellemi örökségnek, a hagyományoknak, rítusoknak, szertartásoknak, az anyagi világon túli gondolkodásnak. A lélektan egyébként is táptalaja az efféle gondolkodásnak, ám egyre nyilvánvalóbb számomra, hogy a lelki szegénység, a gyökértelenség, a felszínesség, a boldogtalanság miatt nem feltétlenül a sanyarú gyerekkor, az anyával való rossz kapcsolat, a nehéz sors vagy kedvezőtlen körülmények okolhatók. A belső értékeket közvetítő közösség, a belső erőt sugárzó szellemi-lelki forrás hiánya olyan űrt képez, ami miatt sokszor kisiklik az egyéni élet. A kisiklott életutakon járó emberek gyakran pótszerekkel próbálnak egy látszatvilágba eljutni, az illúziók szertefoszló világában otthonra találni.     making offering

Egy olyan közösség, amely lelki gazdagságot közvetít, stabilitást ad annak is, akinek egyéni sorsa bizonytalan vagy nehéz. De az is igaz, hogy egy olyan ember, akinek eleven kapcsolata van a Belső Forrással, halálosan fáradttá válik egy olyan környezetben, amely nem kapcsolódik a modern és civilizált világ előtti idők univerzális tanításaihoz, az ősök tudásához és amely nem érti az összefüggést, az analógiákat az emberi élet és az Univerzumban megfigyelhető természetes jelenségek között. Az archaikus világot persze nem lehet a maiba beleültetni, mert az kb. olyan lenne, mint amikor Krokodil Dundee megérkezett Amerikába. De a szimbólumok, mítoszok világának ismerete, a természetközeli ember hagyományainak, rítusainak beszivárogtatása a mai világba nagyon fontos lenne abból a szempontból, hogy a modern embernek is legyen eleven kapcsolata a múlttal és a lelki gyökereivel. istenség a parton

Ehhez olyan gondolkodásra van szükség, amely a lélek világában használatos. Ezt úgy hívják, hogy analógiás-szimbolikus gondolkodás. Másképp kell használnunk az elménket, ha befelé tekintünk önmagunkba, mintha a külső világ egyik matematikai vagy tudományos eredményét szeretnénk megérteni.  Például az alkotói folyamat, a hit, az érzések világa, az intuíció működése, az álmok, a lélek nyelve nem érthetők meg logikus, tudományos, materiális gondolkodási alapon, amire a mai oktatási rendszer építkezik. A jelenkor embere az analógiás-szimbolikus gondolkodás elsajátításán keresztül kapcsolódhatna a lelki alapjához.

Azért tartom fontosnak a balinéz világnézet megismerését, mert az itt élő embereknek még eleven kapcsolata van a természettel, a saját természetükkel, az archaikus korból eredő hagyományokkal, hitükből eredő rítusokkal. Példát mutatnak arra, hogyan lehet ezeket az ősi szellemi-lelki örökségeket beilleszteni a változó világ sajnos egyre inkább meghatározó anyagi kereteibe. Ezekről a valós eseményekről itt tudtok tájékozódni: Magyarok Balin. Hihetetlen jó érzés azt látni, hogy az itt élők gondoskodnak arról, hogy égjen a füstölő az oltárokon a friss virágok mellett, meg legyen tisztítva a hely energiája, ahol élek. Például még rólunk (idegenekről) is gondoskodnak, hogy a mi lakóhelyünkön is legyen mindennapos canang sari, minket is megáldanak mindennel együtt. Ugyanakkor azt is látni, hogy a nyugati világban már végbement hagyományölő folyamatok, például az életviteli változások egyre inkább meghatározzák a tradicionális világot itt is. A materiális-technikai világ térhódítása, az anyagi javak megszerzésére való törekvés hatása sajnos nem kegyelmez Balinak sem, hatalmas és rohamos változások zajlanak, kérdés, hogy itt is háttérbe szorul, elhal-e a tradicionális spirituális világ.galungán offering

A helyi tradíciók alapvető életfilozófiája szerint egyébként két féle világ létezik: a látható és láthatatlan – melyek elválaszthatatlanok egymástól. Ez egy univerzális törvényszerűség.  Ám a balinézek jóval nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a láthatatlan világ működésének, mint általában a nyugati emberek. Úgy tartják, hogy a mindennapi élet alakulását a láthatatlan világ természetfeletti lényei és történései nagymértékben meghatározzák.

Sekala-nak hívják azt, ami érzékszerveinkkel érzékelhető, látható, tapintható, szagolható, hallható – ez az anyagi világ.

Uluwatu2

Niskalanak hívják az élettapasztalásnak azt a részét, ami közvetlen érzékszervi úton nem érzékelhető, de belül mégis érezhető a jelenléte – a pszichikus világ.  niskala

A Sekala-Niskala filozófia szerint vannak olyan entitások és szemmel láthatatlan létezők, amelyek az életben megnyilvánulnak. Pl. a negatív szándékok, a düh, a harag, féltékenység, rosszhiszeműség  ugyanúgy képes magához vonzani a hasonló minőségű energetikai entitásokat, mint ahogy a pozitív, békés, szeretetteljes érzések az ehhez kapcsolódó láthatatlan lényeket, melyeket szimbolikus módon kifejezve a látható világban is megtalálhatunk: művészeti alkotások, bábok, szobrok vagy akár emberek által megjelenítve táncokban, performanszokban vagy egyéb előadásokban megfoghatóvá teszi ezeket az energialényeket. Ezekről majd a későbbiekben fogok írni. wayan kulit

Balin a pszichikus világ létezőinek elismerése, elfogadása és tisztelete alapfeltétele annak, hogy a materiális világban élő emberek a saját belső világukban és az Univerzumban is fenn tudják tartani az egyensúlyt. Az itteni hitvilág szerint a Láthatatlan világ lehet jóindulatú vagy rosszindulatú is, és a Sekala-ban, azaz a Látható világban tud kifejeződni működésének hatása. A Niskala lényei okozhatnak baleseteket, rossz termést, egy családtag halálát vagy egy munkahely elvesztését, de szerencsét, gyógyulást, a dolgok kedvező irányú változását is. Annak érdekében, hogy semlegesítsék a láthatatlan létezők negatív hatását, destruktív erőket önmagunkban kell először is rendezni, az elme energetikai tisztítása az itteni ceremóniák és szokások része, erről is később írok. Másrészt a destruktív erőket is tisztelni kell, mert akkor az embert képesek szolgálni, pl. védelmet adnak, nem pedig bajokat hoznak.  Így a balanszra törekvés, mindkét oldalnak (jó-rossz, sötét-világos, stb) a tisztelete hatja át a napi cselekedeteket. Ennek megnyilvánulásai a mindennapi virágos-ételes felajánlások, canang sari-k, amelyekről nem lehet elég képet készíteni.

canang saricanang2Ezt az energiák által meghatározott világnézetet valószínűleg sok ember irracionálisnak gondolhatja, ha nem tartja a materiális világgal egyenrangúnak a lélek láthatatlan világát.

Bali hitrendszere és kultúrája a mai napig ösztönösen és bizonyosságszerűen magában hordja azt, amit őseink tanítottak: az anyagi világ megnyilvánulásai és jelenségei szimbólumok, melyeknek üzenete van. Ha megértjük a szimbólumokat, akkor a Természet rendjéhez kapcsolódhatunk, és ezáltal a saját pszichikus világunk helyreáll. Bali a lélek univerzális forrásának egy közvetítő közege.  Akinek van olyan szerencséje és lehetősége, hogy Balin töltsön legalább egy kis időt, az még megtapasztalhatja, hogy mennyire felerősödik a belül rejlő világ egy ilyen közegben. Különösen Ubud és környékén, ahol a tradíciók, az ősök rítusai még elevenen élnek, nagyon jó körülmények vannak arra, hogy az erre járó Vándor a saját lelki fejlődésében haladjon. Ha nem hiszitek, próbáljátok ki, amíg még létezik ez a különleges világ. Én próbáltam elmondani – akinek füle van rá, hiszem, hogy meghallja.

ima

Szívemből drukkolok Balinak, hogy ne járjon úgy, mint mi, a nyugati civilizáció országainak nagy része, ahol a belülről igaznak érzett valós hit  hagyományai, rítusai, az ősi tudás nagy része elfelejtődött vagy kiüresedett, értelmét vesztette az emberek többsége számára.  Személy szerint én mégis abban hiszek, hogy ősi univerzális örökségeinket, az őseink tudását vissza lehet és vissza is kell hozni a jelenbe, olyan formában, ahogyan lehetséges és befogadhatóvá válik a mai ember számára. Ezt tanulom Balin. Úgy látom, hogy a keleti világ tudására nagy szükség van a nyugati embernek (és fordítva is), mert mindegy, hogy milyen élő, eleven kultúrát próbálunk megismerni, mindig találunk benne olyat, amely közös, univerzális, használható nemtől, vallástól, korszaktól, világlátástól függetlenül. Valódi és hiteles, igazi világra van szükségünk, észre kell vennünk ahol a Mesterséges és Mesterkélt maga alá akarja gyűrni a Mestert.

Ha Balin szükségetek van segítségre a művészeteken és a láthatatlan világ egyéb közvetítő csatornáin (álmokon, belső képeken, véletleneken, szimbólumokon) keresztül  érkező információk kódolásához és megértéséhez, a lelki rendeződés belső útjához, a jövőben is szívesen fogadom az ajtómon kopogtatót  –  egyelőre még itt Ubudban.  😉

 

Kategória: Amit Bali tanít, Élet, Ünnepek, szertartások, Lélek | Címke: , , , , , | 1 hozzászólás

Bali személyes tanításai: A belülről eredő út mágiája

James Redfield, A mennyei próféciák című könyv írója egy kalandos történeten keresztül mutatja be azokat a felismeréseket, amelyek önmagunk és a világ megismerésének  útján tapasztalhatók.  Emlékszem, tinédzserként, amikor ez a téma először aktuálissá vált és azt próbáltam kitalálni, hogy ki vagyok és mit kéne az életemmel kezdeni, egyáltalán mire kéne törekednem, mi az értelme az iskolába járásnak, milyen szakmát válasszak és hogy működik az élet, akkor egy csomó sztereotip  választ kaptam a környezetemből a kérdéseimre, amivel nem mentem sokra. Egészen nyomasztóan hatott rám fiatalként, hogy a többség olyan életcélokat, életmodelleket javasolt, mint hogy férjhez menjek (lehetőleg diplomás és gazdag férfihoz), gyerekeket kell szülnöm, lakást, házat kell majd venni, egy  normális szakmát kell elsajátítanom, amivel jól lehet keresni ( isten ments a művészettel kapcsolatos szakmáktól, mert az komolytalan és nem fizet jól!!!), legyen diplomám (esetleg több is), mert anélkül nem fogok tudni érvényesülni, sőt, ha az a két betű: „Dr.” ott lenne a nevem előtt, akkor mondhatnám el, hogy tényleg vittem valamire. Ismerős? 15 évesen ezek nekem nem nyújtottak inspiráló perspektívát a jövőre tekintve. Másra vágytam. Szabadságra, felderíteni a Nagy Ismeretlent!
bébi turtles releasing 2Később arra jöttem rá, hogy életünk alakítása egy festmény megalkotásához hasonló, és mindenkinek magának kell élete képét megalkotnia, nincs két egyforma. Kapunk világrajövetelünk idején egy hatalmas, üres festővásznat, amire a környezetünk fest egy hátteret, és talán megfestene még minket is a képen, ha nem kezdenénk el rájönni arra, hogy mi magunk is kézbe vehetjük az ecsetet. Sok ember tinédzserként kezd el ráeszmélni, hogy nem minden van úgy, ahogy a környezet festi, belül másképp érzi, és bizonytalanul, de fokozódó izgalommal kézbe veszi az ecsetet és hozzáfog életképének alkotásához.

De mégis hogy érdemes élni, hogyan kell jó képet festeni? Ki kellene előre találni és meghatározni az eszünkkel? Mitől lesz egy festmény valóban értékes, mitől fogja életünk majd a világot gazdagítani? Az én tudattalan életstratégiám kezdettől fogva az volt, hogy azt a belső késztetést tettem a fókuszba, ami az életkedvem és energiám forrásával van összeköttetésben. Ez a késztetés folyamatosan arra ösztönöz, hogy ne álljak meg annál, amit már tudok és ismerek, haladjak tovább, messzebb, mélyebbre, tágítsam a tudatom, engedjem magam vezetni a kíváncsiságom által. Elsőbbséget adtam a kíváncsiságomnak, és az eszemet arra használom, hogy segítse az útját a belső inspirációm forrásából eredő energiának. Különféle képességek fejlesztésében leltem örömöm, így több szakmám is lett, műszaki rajzoló, majd látszerész, fazekas és végül pszichológus lettem, végül a művészetterápiában integrálom mindezeket. Tanultam módszereket saját magunk megismeréséhez, végig mentem sok önismereti élményen, és szinte kerestem az élet határhelyzeteit, amely eltér a megszokottól. Az ismeretlen felderítése kifejezetten vonz, szeretek olyan dolgokat csinálni, amelyet korábban nem, amely túl van a komfortzónámon. Valószínűleg azért, mert minél mélyebben haladok az ismeretlenben, annál közelebb érzem magam egy központi erőforráshoz, Maghoz, mely ismerőssé teszi az ismeretlent. Balit kezdettől fogva ismerősnek éreztem, sőt még gyerekkori álmaim helyszínét is megtaláltam Penestananban, egy ösvény formájában.

Számomra úgy tűnik, hogy valójában kreativitás (alkotóképesség, amivel az emberek többsége rendelkezik) kérdése  hogy mit kezdünk a sorsunk és külvilág alkotta ecsetvonásokkal, hogyan kapcsoljuk és integráljuk a külső történeteseket ahhoz, ami belőlünk próbál a külvilágban megnyilvánulni és saját alkotóképességünk ecsetvonásait ötvözhetjük azzal, amit az élet fest a vásznunkra.  Mivel a külső és belső világ interaktívan hat egymásra, így eleve kudarcra ítélt szándék a külvilágot saját képünkre formálni, de alakítani mindig tudunk rajta abba az irányba, amitől szeretünk élni. Nincs attól fontosabb, hogy szeressük az életünket, szeressük a napokat, a jelenünket. Ehhez nekem mindig fontos volt, hogy azt érezzem, úton vagyok, tartok valahonnan valahová, nem csak úgy beleélek a világba. Azt figyeltem meg, hogy ha a belső érdeklődésem és inspirációm vezeti az életemet, akkor folyamatosan úton vagyok, mert ez az út belülről vezet, és ezért egy konstruktív energiaáramlás generálódik az életemben. A belül rejlő titokzatos Magra rezonál a környezetem (mondhatnám, hogy az Univerzum) és ettől az életem  eseményei mágikus módon kezdenek rendeződni, elém jön az, amire szükségem van a további úthoz.

Ilyen életfelfogás mellett nem csoda, hogy az egész „Balira utazás” története egy képfestő videoklippel kezdődött, ami éppen a kellő időben jött elém, amikor nagy változások szelét éreztem:

Bátor, intuitív festészet!!! Nem bírtam betelni ezzel a varázslatos klippel, újra és újra meg kellett néznem, át kellett éreznem az üzenetet, amely a lelkem hullámhosszán volt fogható. Amikor életünkre pozitív hatással lévő irányokkal, emberekkel találkozunk, akkor intenzív energiával reagál a lelkünk, amit úgy nevezünk: inspiráció. Az isteni szikra  egy láthatatlan bennünk lévő  kaput nyit ki, amelyen kiszabadulhat, ami már régóta érik, formálódik bennünk és keresi a kifejeződési módot. Rábízni magunkat az inspiráló energiára nem más, mint saját utunkra ráismerni és örömmel haladni rajta. Az ilyen út mindig az ismeretlenbe vezet, de ez nem félelmetes, hanem örömmel teli, alig várjuk, hogy elinduljunk és járjunk az elénk gördülő úton. Egy intuitív áramlás veszi kezdetét, a megemelkedett energiaszintünk mágikus vonzerővel kezd sugározni és rejtélyes módon bevonzza azt, ami kell a továbbhaladáshoz. Ha ez nem így történt volna már korábban is néhányszor, ha nem tanultam volna meg bízni ebben az erőben, akkor sosem lettem volna olyan bátor, hogy kockára tegyem az anyagi biztonságomat jelentő házamat és munkámat. Jöjjön akkor most a történetem, amit olyan sokszor megkérdeznek tőlem: mi vezetett Balira és hogy élhetek még mindig itt?

Azonnal utánanéztem, hogy ki ez a nő, aki ilyen bátran és ösztönösen alakítja ki a festményt, akinek a spontaneitása így magával ragadott.  Flora Bowley a neve. A lelkem megérezte vele a rokonságot. Ő irányította a figyelmemet Balira, ahol rendszeresen workshopokat tartott. Végül sosem sikerült bejutni a workshopjára (talán nem ez a lényeg), mert attól sokkal többet kaptam tőle, anélkül, hogy tudna róla. Olyan inspirációt töltött belém, amely egy energiaáramlásnak nyitott utat, mely a Magból eredt. Ezt a Magból eredő megvalósulási folyamatot nevezem intuitív áramlásnak (intuitive flow). Amikor ez jelen van, az olyan, mint egy folyam, egy hullám, mely visz valahova, és azért bízhatunk benne, mert bizonyosan tudjuk, a lelkünkből jön, tehát jó felé haladunk az életben, bármerre is visz. Nem a materiális világhoz fűződő érdek, nem egoisztikus törekvés, nem elvárások vagy remények mutatják az utat, ha a Magunk energiája vezet, hanem egy érdek nélküli, belső örömből táplálkozó, ösztönös, magas rezgésű energia, melynek semmi más célja nincs, mint a lelkünk útjának segítése az adott körülmények között. A hit ahhoz kell, hogy szabad út nyílhasson annak, ami sosem valósulna meg tervszerű, a józan ész által meghatározott útvonal szerint. Biztosan sokan alkotnak ilyen spontán módon, de ez a rádöbbenés lenyűgözött, hisz azzal a mágikus energetikai folyamattal találtam szemben magam, aminek működését magam is érzékelem és hiszem.

lézer 4

Amikor a videoklipet először láttam, akkor már két hónapja árultam a házam, mert változásnak volt ideje az életemben. Azt kerestem, hol és hogyan tanuljam tovább azt, ami boldogságom forrása, az alkotói folyamat gyógyító, magunkat és másokat segítő hatását szerettem volna még mélyebben megismerni.   Bali talán soha nem jutott volna eszembe, ha nincs ez az inspiráló videoklip, ami miatt alaposan tanulmányozni kezdtem Flora B. blogját, amiben kimondta a varázsszavakat is: Balit úgy írta le, mint a művészetek és istenek szigetét. A lapomra néztem, amire azelőtt felírtam azt a két minőséget, amire szükségem van: Művészetek, Isteni energia érzékelése az életemben. Egy óra múlva levelet kaptam egy ismeretlen lánytól, aki a Baliról írt könyvét szerette volna figyelmembe ajánlani (Sebestény Anikó  – Kakasvér és virágszirom, hála és köszönet neki ezért). Természetesen megvettem. Ezek az egybeesések szinkronicitások. A szinkronicitás pontos fogalmának meghatározásához  most gyorsan mellékelni akartam  a jungi definíciót a Wikipédiáról az internet segítségével és tudjátok mi történt?  Mielőtt hozzákezdtem volna a kereséshez, valaki épp ezt posztolta: Mit üzen a szinkronicitás az életünkben? A szinkronicitás az, amikor két jelenség szinkronban van egymással, pl. egy belső esemény (pl. egy energiával teli gondolat, ami megoldást hozhat egy problémára) időben nagyjából egybeesik egy külső eseménnyel (pl. szivárványt látok meg az égen) anélkül, hogy ok-okozati kapcsolat lenne köztük. rainbow

Biztosan ti is megéltetek hasonló élményeket már sokszor életetek során, ezek indirekt útjelzők lehetnek. Egymást követő véletlen egybeesések, azaz szinkronicitás kíséri a mai napig az utamat, mintha bevonzanám azt, amire pillanatnyilag szükségem van. Ez tulajdonképpen  a vonzás törvénye, otthon is működik, csak talán nem ilyen intenzíven, mint mióta úton vagyok. Néhány további előre láthatatlan egybeesés ízelítőül:

Miután döntést hoztam arról, hogy Balin fogok „tovább tanulni”, a két hónappal korábban meghirdetett házamat másnap két vevő is ugyanabban az órában meg akarta venni. Felfelé licitáltak és egy jobb áron sikerült eladnom, mint ahogy meghirdettem. A házam ára teremtette meg a lehetőséget, hogy utazhassam.

kettecskénSosem jártam még Ázsiában korábban, és amikor egy barátnőmnek elmondtam, hogy Balin fogok fél évig lenni, ő is csatlakozott hozzám az első két hétre, így egy társat is kaptam az induláshoz, meg életem első szelfijéhez.

Egyetlen éjszakára foglaltam le szállást a reptér közelében Kután, mivel éjjel érkeztünk. Csak annyi tervem volt, hogy Ubudban szeretnék élni és egy festőművészt keresek, akinek a közelében vagy szállásán laknék. Mivel a barátnőm jógázik, így őt az érdekelte, hogy hova menjen Ubudban majd jógázni. Hálistennek megkérdezte a szállásadótól, hogy ismer-e Ubudban egy jó jógahelyet (nem tudtuk, hogy kb. 100 méterenként van jógastúdió.) Egyetlen javaslatot kaptunk: Intuitive Flow jógastúdió. Már a neve miatt is meg kellett találnunk.

Tényleg klassz volt a jóga. Épp a vezető, Linda tartotta az órát és mint a környék ismerőjének feltettem a kérdést, hallott-e egy festőről errefelé, aki vállal tanítványokat és még lakni is lehetne nála. Azonnal mutatta az irányt, kb. 200 méterre voltunk tőle. Jó időben, jó helyen voltunk, épp otthon is találtuk. A balinézek ritkán utaznak, ennek több oka is van. Erről a festőművészről kiderült, hogy nem csak hogy Európában is járt, de Magyarországon tanult  is a pécsi egyetemen hónapokig. És hogy mit? Képzőművészeti terápiát, ami a tanulmányaim célterülete. Természetesen itt ragadtam nála, reggeli séta közben osztjuk meg egymással az élet és az alkotási folyamat mágiájának titkait. mornng spring

A festőművész hamarosan egy kiállítást rendezett balinéz festők munkáiból, aminek megnyitójára meghívott többek között engem is és egy ausztrál újságírót is. Az újságíró lett a Kedvesem, akivel a mai napig is együtt élünk. Utólag kiderült, hogy nem akart eljönni, nem érezte jól magát, de mivel megígérte a jelenlétét, így csak  egy villámlátogatást akart tenni. Végül ő lett az utolsó, aki távozott és a következő kiállításmegnyitóra már együtt mentünk. 🙂Rich,Me elephant

Sorolhatnám még az előre láthatatlan „véletlen”  egybeeséseket, melyek sorsomat varázslatos módon formálják. Az az érzésem, hogy ez a történet mindig is létezett bennem, ismerős, bár mégsem tudom, hogyan van tovább. Rám találnak emberek, lehetőségek. Azt tapasztalom, hogy a világban olyan univerzális intelligencia működik, amely értünk dolgozik, arra vár, hogy felismerjük, de ehhez nem kerülhetőek ki a kiszámíthatatlan és előre beláthatatlan helyzetek, mert ott tud megnyilvánulni. Muszáj ráébrednünk arra, hogy alszunk (altatva vagyunk), ha nem vagyunk annak tudatában, hogy a világ egy folyamatosan változó energiamező és saját érzéseink, tudatos és tudattalan gondolati energiánk, szándékaink energiája teremtik a valóságot, az életünket. Mi festjük életünk képét.

Mindezt nem azért osztom meg veletek, mert magamat szeretném előtérbe hozni, sőt. Ez is egy erőteljes komfortzóna áttörés, hogy magamról mesélek országnak-világnak. Ám azt is érzem, tudom, valakinek épp erre a történetre van szüksége ahhoz, hogy a sajátjában hinni merjen. Mindenkinek megvan a maga útja, egyedi  története, és személyes történeteink megosztása lehet a legjobb ajándék egymásnak, hiszen rájöhetünk, hogy hasonlóak vagyunk, csak máshol tartunk saját történeteinkben a belső szabadság és felébredés felé vezető úton. Máshol tartunk a saját magunkhoz való őszinteségben, annak bevállalásában, hogy lelkünk titokzatos bugyraiba alászálljunk, és felismerjük, hogy az elakadások belsőnkből erednek, ezért szembesülünk velük kinti világunkban. Szeretsz emberi történeteket nézni? Gondolj arra, ha életed egy mozifilm lenne, szívesen néznéd-e a filmet? Vajon milyen műfaj lenne, ki lenne az életed filmjében a főszereplő, és te milyen szerepet, karaktert játszol benne? Tetszene neked az, ahogy alakul a történet? Ha nem, akkor lehet változtatni a filmen, de senki máson nem változtathatsz, csak saját magadon. Magadat átszínezheted, újjáteremtheted, így alakul életed festménye. (Szijártó Ernő fotója)

színes arc

Ha a belső Magunk energiája vezet, akkor folyamatosan úgy érezzük, hogy jó úton vagyunk, életünk az “alkotásaink” sorozata, amely valami felé tart, és növekvő évszámaink nem az életlehetőségeink leszűkülését jelzik, hanem ellenkezőleg: a belső világ kiteljesedését, hiszen belül mindig van út, ha már kint nem is lesz.

ancient rocks

Ez a belső út pedig a békéhez vezet,  a végtelenbe való harmonikus belesimuláshoz és annak elfogadásához, hogy visszatérünk az egységhez, melyből indult az utunk valaha. Teszünk egy nagy kört, és el kell eresztenünk mindent a végén. Mi is a lényeg akkor az életünk vezetésében? Talán semmi más, mint hogy tartsuk a kapcsolatot a Belső Maggal, mert a magból eredő út, ami a külvilágban nyilvánul meg, mindig békére és egységre törekszik. 15 éves önmagamnak most sem tudnám megmondani mi az életének értelme, de annyi mindenképpen, hogy meditáljon, ne az anyagban keresse a boldogságot, hanem abban, amit belül, önmagában tud felfedezni és kövesse a kíváncsiságát.

napfelkelte Agunggal

Balin nem lehet letelepedni, mindig csak ideiglenesen lehet maradni, újabb és újabb engedélyekkel, kitűnő hely a bizonytalanságban rejlő belső biztonság kifejlesztéséhez. Ha nem lennének szinkronicitások, ha nem nyílnának ki  kapuk természetes és harmonikus módon, ha az út nem kanyarodna a talpam alá magától, ha az álmaim nem tudattak volna arról, hogy Balira kellett találnom, akkor az egész itteni létem görcsös kapaszkodás lenne egy trópusi szigetbe, ahol jó lenni. Ebben az esetben nem tudnék hinni az utamban, és már rég haza mentem volna. Valójában nem célom, hogy itt maradjak Balin, mert nincs célom más, mint annak az eleven kapcsolatnak az éltetése, ami a belső Mag energiájából árad és vezet. Erre tettem fel az életem és tele vagyok kíváncsisággal, hogy mi vár rám még az előre láthatatlanban. Egy barátom úgy fogalmazott, hogy a trópusok és saját önvalóm űrhajósa vagyok. Ettől jobb hivatást nem is tudnék kitalálni, köszönöm Robi, hogy megfogalmaztál! 🙂 Legyetek ti is űrhajósok és felfedezők a személyes Univerzumotokban, lássátok, hogy az élet sokkal több attól, amit láttatnak velünk, és hogy valójában leginkább saját tudatunk rugalmasságától és kreativitásától függ az életünk minősége. Legyen jó életetek, ahogy szeretitek!

 

Kategória: Alkotóerő, Amit Bali tanít, Élet, Művészet | Címke: , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése