Érdemes tudni, ha Balira jössz

Általában nem a praktikus információkról szoktam írni Balival kapcsolatban, azokról kitűnő útikönyveket és netes forrásokat találhattok. Egy rövid kivonatot írtam azokról a lelkemet megérintő jelenségekről, amit szép sorban megtapasztaltam, amikor először jöttem a szigetre, de eltartott egy darabig, mire tudatában lettem, valójában mi is történik körülöttem ebben a különleges világban.

Vannak emberek, akik az utazásuk során azt várják el és azt értékelik, amihez hozzászoktak otthon és megszokott világnézetükbe próbálják beilleszteni az új világot. Ez problémát okozhat, hisz Bali szokatlan. Akik ide látogatva idejüket a tengerparti hotelek és turistavilág szférájában töltik és nem nyitottak a kulturális-spirituális világra is, vagy a helyiek mindennapi életére – azoknak nagyon ügyesen kell manőverezni, hogy lelki nyugalmukat megőrizzék, mert egy eltérő világ megtapasztalásának sokkja fenyegethet. wc outside Többször hallottam már olyan turistákról, akik elmenekültek a szigetről, annyira felkavarta és zavarta őket a természet közelsége és a természetesség, a kulturális különbségek, ami csak a „nem tudás, nem értés” miatt tűnhet néhány embernek kényelmetlenül idegennek. 🙂 A képen látható kültéri lehetőséget csak viccből tettem fel, ez azért nem gyakori, viszont szép átmenet a vadonbeli bokor-típusú és civilizált toalett között. Az anyagi valóság különbségein túl azonban a spirituális és pszichikus világ különbségeit is érzékelni, tapasztalni fogja az idelátogató. A materialista vagy ateista szemléletű embernek ez a világ túl spirituális, túl titokzatos, túl intenzív lehet, vagy tévesen elmaradottnak tekintheti az itteni embereket például sajátos világnézetük vagy eltérő gondolkodásuk miatt. Épp ezért jó tudni előre néhány dolgot Bali sajátos világáról.

vizisárkány

Fő érdeklődési területem Bali pszichikus, láthatatlan világának megismerése a helyi kultúrán, spirituális hagyományokon, művészeten keresztül, így ebben az írásban főleg azokat az alapvető elemeket foglaltam össze, amelyek  ismerete megkönnyíti a “balinéz lélekvilág” megértését, ha egyáltalán lehet ilyen általánosító fogalmat mondani. Természetesen itt sem egyformák az emberek.  Ez az írás alapszinten ad betekintést Bali  spirituális szféráiba azoknak, akik erre kíváncsiak. Az alábbi elemek főleg a tradíciót jobban őrző falvakban, városokban érzékelhetők, a turistaparadicsomokban kevésbé:

temlomi ima1. Vallás. Ez alapvetően meghatározza a helyiek életét, gondolkodását és világnézetét. Érdemes erről annyit tudni, hogy a Bali lakóinak 93 százaléka a balinéz hinduizmus híve, ami eltér minden más vallástól, ez csak egyedül itt található. A balinéz-hindu vallás alapvetően abban tér el a hindutól, hogy olyan hazai sajátos elemekkel ötvöződött, mint az ősök tisztelete és a természethit (animizmus). Az újjászületést úgy értelmezik, hogy az ősök visszaszületnek a Földre, akik többnyire a saját családjukba térnek vissza. Az animizmus a természetközeli népek elemi hite, miszerint az élő és élettelen dolgoknak egyaránt lelket, spirituális erőt tulajdonítanak. Például egy istenszobor nem csak az adott isten ábrázolása, de valódi spirituális erővel bíró lény.szobormágia

A világnak nem csak a látható, de a láthatatlan aspektusai is egyformán fontosak (itt erről). Mivel sokféle istent imádnak a helyiek, így tévesen azt hiheti a turista, hogy Balin többistenhit van. Ez nem így van. A balinézek úgy hiszik, hogy a legfelsőbb isten ereje áthatja az Univerzumot és egységet formál az alkotásával.  Egyes isteneknek,  akik a legfelsőbb isten manifesztációi, speciális kozmikus erejük van és a teremtett világ különféle minőségeit képviselik.                      Exif_JPEG_PICTURE

2. Hármasság. A nyugati világban általában dualitásban gondolkodunk. Van a Jó és Rossz, a Fekete és Fehér, a Pozitív és Negatív , a dolgok pedig e két végpont között helyezkednek el. A nyugati szemlélet szerint a Jó, a Világos, a Pozitív elfogadható. Ennek ellentéte üldözendő, kiirtandó, jogosulatlan a létezésre.  A balinéz gondolkodás egy kicsit eltér ettől. Itt is léteznek az ellentétek, ám ugyanolyan jelentősége van egy harmadik nézőpontnak: a Középnek. A balanszra törekvés alapvetően meghatározza az emberek mindennapi életét, tudatosan törekszenek az erők egyensúlyára. Tehát a Sötét nem kevésbé jogosult a létezésre, mint a Világos. Mindkét oldalt tiszteletben tartják, virágáldozatokat, ceremóniákat mutatnak be a két oldal számára. Az Egy Isten is 3 féle módon nyilvánul meg: Alkot (Brahma),  Fenntart (Vishnu), és Rombol, Átalakít (Shiva). A további istenek ezekből származtathatók, és ezek az erők keverednek az emberek természetében is.offering in shrine

3. Virágfelajánlások (offering, canang sari, Banten, stb.) A virágokkal díszített földre, oltárra, egyéb helyekre elhelyezett kis kosárkákat mindenhol lehet látni Balin. Az virágfelajánlásoknak a legnagyobb jelentősége abban rejlik, hogy jó kapcsolatot tartsanak fenn a láthatatlan erőkkel, melyek az emberekkel együtt élnek és melyek őrzik az élet forrásait. Az offering elsősorban ajándék. Az istenségek megajándékozásával a balinézek hálájukat és köszönetüket fejezik ki a föld termőképességéért és mindenért, amely lehetővé teszi a földi életet. A démonoknak való felajánlásokkal megelőzik, hogy azok az Univerzum harmóniáját megzavarják. Vannak offeringek, melyeket a halottak lelkeinek  ajánlanak fel, hogy segítsék haláluk  utáni útjukat és bőséget kérjenek tőlük.mystic

4. Természetfölötti hatalom működésének tudata. A mindennapi életben összefolynak az anyagi világ és a természetfölötti világ határai, utóbbi is a mindennapi élet része. Ugyanakkor erről egy turista csak keveset fog hallani, főleg nem olyan dolgokról, amelyekről maguk a balinézek sem beszélnek szívesen. Például a fekete mágiáról sosem fogunk hallani egy helyitől, mert nem szabad beszélni róla. Ugyanakkor rejtélyes betegségek, balesetek, hirtelen halál esetén sok esetben ezt tekintik kiváltó oknak. Az elme tisztán tartását épp ezért nagyon fontosnak tartják a helyiek, hisz a saját pszichikus erő tisztán tartása eredendő védelem az ártó, láthatatlan energetikai hatásokkal szemben. Például a helyiek óvakodnak a rossz cselekedetektől, elméjük energiáját rítusok gyakorlása által tisztítják, törekednek saját védettségükre.  Hitük szerint negatív energiákat kibocsátó embernek nem szabad Balin sokáig tartózkodnia, mert magához vonzza a sötét energiákat, melyek folyamatosan körülöttünk vannak és arra várnak, hogy fogadó közegre találjanak. Ilyenkor  felerősíthetik az ember negatív érzéseit, gondolatait, és még  betegségeket is bevonzhatnak. Még az eltitkolt érzések is képesek testi tünetekben előtörni, ha másképp nem megy. Ugyanakkor a jó szándékú, tiszta szívű embereknek könnyű például gyógyulni, harmonikus tudati szintekhez kapcsolódhatnak a spirituális fejlődés útján, hisz magasabb frekvenciák éppúgy elérhetőek, mint az alacsonyabbak.holy water

5. Szent Víz. A víznek alapvető szerepe van a balinéz gondolkodásban, mely jóval túlmutat annak életfenntartó mindennapos használatán. A víz áramlása és folyása az életenergia áramlással is összefügg, a csobogók nem csak esztétikai okok miatt találhatók meg a lakóhelyek közelében. A természetes forrásokból eredő víznek viszont már mágikus erőt tulajdonítanak, ezek Szent Vizek, amelyek spirituális tisztító hatással rendelkeznek. A papok szenteltvize mindig tiszta vizű forrásból származik. Forrásban, vízesésben fürödni nem csak tisztító és gyógyító hatású, hanem megvéd a gonosz erőktől is. Gyakran folyamodnak tisztító fürdőszertartásokhoz(melukat ceremony), amely a lélek tisztulását segíti, megszabadíthat negatív érzésektől, karmikus terhektől. Általában ezeket a ceremóniákat papok végzik, de a pozitív hatás ceremónia nélkül is tapasztalható (próbáljátok ki a szent vizek hatását,  ha már erre jártok!)Agung 3

6. Agung Vulkán – Ez a balinézek Szent Hegye, a Legfelsőbb Isten lakóhelye… de egyben maga az istenszimbólum is. Ennek a mai napig aktív vulkánnak a csúcsa Bali legmagasabb pontja (3031 méter). Utoljára 1963-64 között tört ki, közel 2000 ember halálát okozva (Shiva energia). /Azóta, hogy ezt a bejegyzést írtam, újra kitört az Agung, 2017 novemberében./ A balinéz anyatemplom, a Besakih is erre a hegyre épült és a kitöréssel együttjáró lávafolyam csak néhány méterre kerülte el a templomot – ezzel is bizonyítva annak természetfölötti erejét.Agung2

7. Tájékozódási irányok – Balin kétfajta tájékozódási mód van és az égtájak alatt nem biztos, hogy ugyanazt értjük, mint ők. Az egyik a geológiai, mely alatt az iránytű tájolási pontjaival megegyező tájékozódás a mérvadó. A másik a spirituális tájékozódási irány. Minden, ami az Agung -hegy felé mutat (a felfelé mutató irányt is beleszámítva) – az „kaja”, észak. Minden, ami az Agung vulkánnal ellentétes irányba mutat ( a lefelé mutató irány is), az kevésbé szent és a tenger felé mutat – azaz „kelod”, dél. A második nagyra tartott irány,  ahonnan a Nap felkel  (amit szintén az Isten manifesztációjának tekintenek) – „kangin” azaz kelet, az ellentétes irány pedig „kauh”, azaz nyugat. A balinéz falvak kialakítása ez utóbbi, a spirituális tájékozódási irányok elvén alapul:  A fő templomok a falu északi (kaja) végében találhatók, míg a temetők a déli (kelod) oldalon. Ezek ismeretében tudhatjuk ha eltévedünk a neveket és házszámokat nélkülöző utcalabirintusban, hogy a tenger felé vagy a hegy felé haladunk. A családi közösségekben és udvarkialakításban szintén meghatározó a tájolás, ennek komplex szabályrendszere van.upacara

8. Életút rítusok – A balinéz hinduk spirituális energiakészletének növelését és a folyamatos megtisztulást és spirituális védelmet az egyéni életút során különleges szertartások is biztosítják. A rítusok a születéssel kezdődnek és a halállal fejeződnek be. Összesen 13 speciális életszakaszhoz kapcsolódó rítus van egy ember életében. A személyes rítusoknak az elmulasztása nagy bajnak számítana. (Akit ezek részletesebben érdekelnek, ajánlom figyelmébe a Sekala&Niskala c. könyvet – Fred B. Eiseman). Balin bárhová megyünk, mindig be kell kalkulálni, hogy egy upacara (szertartás) keresztezi utunkat, ilyenkor nincs más megoldás, mint várni…. türelmesen. Az időfogalom egyébként is eltérő, a balinézek mentalitása általában nyugodt, kiegyensúlyozott, nem rohannak, nem kapkodnak. (Bali-time)nyepi ceremoni

9. Templomi ceremóniák. Ezzel nagyon sokszor találkozhatunk a templomok szigetén. Ha a balinéz tradíciókból szeretne valaki ízelítőt kapni, akkor az utazás időpontját nem lehet elrontani, templomi ceremóniákkal biztosan találkozunk. Például Telihold és Újhold idején bizonyos templomokban ceremóniát tekinthetünk meg a nap során, ha jól értesültek vagyunk és tisztelettel állunk az eseményhez, betartjuk a szabályokat. Minden templomnak van saját ünnepe is (az Odalan), amit a templom megszentelésének évfordulója idején tartanak, legrövidebb formájában is 1-3 napig, de akár két héten keresztül is tarthat. Mivel sok templom van, így sok ünnepet lehet látni, ilyenkor a szertartásokon túl gamelán zene, táncok, drámák, komédiák és árny-színház előadások kísérhetik az ünnepet.

upacara

 Idegeneknek is meg lehet látogatni a templomi eseményeket, ha betartják a következő szabályokat:

  • szarongot kell viselni (férfinak és nőnek egyaránt), amit egy pánttal (sash) kell megkötni
  • imádkozó emberek előtt tilos elvonulni
  • villanóvakuval tilos fényképezni
  • nem szabad magasabban ülni, mint a pap vagy az offeringek
  • menstruációs ciklus alatt nők ne lépjenek a templomba (ilyenkor a nőket tisztátalannak tartják, és a vérhez rossz természetű szellemlények kapcsolódhatnak, akik vérrel táplálkoznak.)

heads

10. A fej szentsége. A hindu kozmológia szerint a makrokozmosz éppúgy, mint a mikrokozmosz strukturálisan 3 szintre tagozódik: Isten és mennyei világ; a középső világ az ember lakóhelye, az alsó világ az alacsonyrendű lényeké. Az embernél ugyanez a fej, test és a talp. A lélek helye e hit szerint a fejben van, ezért a fej szent. A gondolatok tisztán tartása a lélek jólléte miatt fontos. Idegeneknek a helyi gyermekek buksiját simogatni nem szokás, tiszteletlenségnek számít.kisfiúcska

Balin az emberek az Univerzummal való harmóniára törekednek, még megtapasztalható a valódi élménye annak, hogy a többség harmóniában van a természettel, egymással, Istennel. Ha Balit mélyebben megismerjük, akkor a sziget sokkal többet tud adni attól, mint amennyit a természeti szépsége, egzotikus mássága, és egyéb turisztikai vonzereje miatt kaphatunk. Azt is megmutatja, hogy a béke elérhető és fenntartható a folyamatos önmagunkon végzett “munka” útján.  Amire fókuszálunk, abba az irányba alakul a világunk és mindig a saját választásunk, hogy az életünkben milyen energiához kapcsolódunk, gondolataink által milyen energiákat éltetünk. Az elménk és környezetünk energiájának folyamatos tisztításával az Univerzum más frekvenciájára hangolódhatunk, egy jobb világot teremthetünk, ha sokan így teszünk.

Reklámok
Kategória: Amit Bali tanít
Címke: , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

  1. forevermanna szerint:

    Nagyon jo iras, nagyon koszonom!🙏

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s